จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : คณะทำงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม