จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562