จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : คณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ICC (ใช้งานจริง)