จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : Governing Board of Welding Institute of Thailand