จัดประชุมคณะกรรมการ [รายละเอียดข้อมูล]

กำหนดคณะทำงาน

: ที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สายวิชาการ)

รายละเอียดการประชุม

: พิเศษ1/2562 : 13 มีนาคม 2562 : 09.30
: ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1502 ชั้น 15

กำหนดระเบียบวาระการประชุม


: วาระพิเศษ
: 01 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562