จัดประชุมคณะกรรมการ [ดาวน์โหลดไฟล์]

เรื่อง : คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัยและวันลา